Betongbil - Arctic Ecocrete

Overview

Prosjektets overordnede målsetting er å forbedre det arktiske områdets konkurransekraft, vitalitet og sysselsetting. Dette skal gjøres med tett samarbeid med nordområdenes viktigste forskningsinstitusjoner og forretningsutviklere innen betongindustrien.

Background

The aim of the Arctic Ecocrete project is to develop novel environmentally-friendly concrete mixtures utilizing local industrial residues (like ashes and slags) for winter concrete works and novel production technology for winter concreting.

Project contact: Bård Arntsen, Isak Langås

Betongbil

Betongbil

Measurements

Svolvær

Current truck data CL1-14 (11 Mar 2022, 15:59 UTC): Logger battery: 4.3 V, Modem battery: 5.9 V
Current truck data CL1-36 (10 Jun 2022, 12:00 UTC): Logger battery: 4.3 V, Modem battery: 6.7 V
Current drum data CL1-29 (13 Jul 2021, 04:00 UTC): Logger battery: 3.2 V, Modem battery: 6.7 V
Current drum data CL1-67 (30 Jun 2020, 23:59 UTC): Logger battery: 3.9 V, Modem battery: 4.9 V

Temperature overview
Recent temperature measurements. Time is UTC. (interactive)
Temperature overview
Recent temperature measurements. Time is UTC. (interactive)
Temperature overview
Recent temperature measurements. Time is UTC. (interactive)
Temperature overview
Recent temperature measurements. Time is UTC. (interactive)

Runs

CL1-14

CL1-29

CL1-36

CL1-67

2019 Trial

Results from the 2019 trial in Narvik are archived here.