Arctic Ecocrete

Overview

Prosjektets overordnede målsetting er å forbedre det arktiske områdets konkurransekraft, vitalitet og sysselsetting. Dette skal gjøres med tett samarbeid med nordområdenes viktigste forskningsinstitusjoner og forretningsutviklere innen betongindustrien.

Background

The aim of the Arctic Ecocrete project is to develop novel environmentally-friendly concrete mixtures utilizing local industrial residues (like ashes and slags) for winter concrete works and novel production technology for winter concreting.

Project contact: Bård Arntsen, Øystein Kleven

Measurements

Malmporten

Construction of a 0.3 m thick slab. Installation took place on 5 Feb 2019, concreting is expected for 7 Feb 2019.
Current data (18 Feb 2019, 08:00 UTC):

  • Logger battery: 5.0 V
  • Modem battery: 6.6 V
  • Air temperature: -1.5 °C

Measurement data are available as Excel (xlsx) file.

Temperature overview

Recent temperature measurements. Time is UTC. (interactive)