Betongbil - Arctic Ecocrete

Overview

Prosjektets overordnede målsetting er å forbedre det arktiske områdets konkurransekraft, vitalitet og sysselsetting. Dette skal gjøres med tett samarbeid med nordområdenes viktigste forskningsinstitusjoner og forretningsutviklere innen betongindustrien.

Background

The aim of the Arctic Ecocrete project is to develop novel environmentally-friendly concrete mixtures utilizing local industrial residues (like ashes and slags) for winter concrete works and novel production technology for winter concreting.

Project contact: Bård Arntsen, Øystein Kleven

Betongbil

Betongbil

Measurements

Test - Narvik

Current data CL1-14 (29 Mar 2019, 13:40 UTC):

  • Logger battery: 5.0 V
  • Modem battery: 6.4 V

Current data CL1-11 (29 Mar 2019, 13:40 UTC):
  • Logger battery: 5.4 V
  • Modem battery: 7.0 V

Measurement data are available as Excel (xlsx) file for CL1-14 and CL1-11.

Temperature overview
Recent temperature measurements. Time is UTC. (interactive)
Temperature overview
Recent temperature measurements. Time is UTC. (interactive)